Zondagsschool

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 23 januari 2024

Op zondagmiddag wordt er zondagschool gehouden van 14:00-15:00 uur in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’. Hier leren we meer over de Bijbel en maken een verwerking.

We komen van september t/m april bij elkaar. De zondagschool is bedoeld voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool (4 t/m 12 jaar).

De zondagschool heeft als doel de kinderen verdiepend Bijbelgetrouw onderwijs te bieden. Op deze manier willen wij een aanvulling zijn op het onderwijs dat op school en thuis gegeven wordt. Ook is de zondagschool een voorbereiding op het catechesewerk vanaf 12 jaar.

Groep A: groep 1-4 van de basisschool
Groep B: groep 5-8 van de basisschool

Leiding
Emmy van Ingen, Mieke Meijer, Martha Kastelein en Loïse Spaanderman.

Contact
zondagschoolzegveld@gmail.com

Gift
Wilt u het werk van de zondagschool steunen? Dan wordt uw gift zeer op prijs gesteld. Met het geld wordt er onder andere onderwijs- en verwerkingsmateriaal aangeschaft. Het rekeningnummer vindt u op de pagina rekeningnummers

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel