Vrijwillige bijdrage 2024:
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Elk jaar houden we de actie ‘vrijwillige bijdrage'. Deze bijdrage noemen we vrijwillig, omdat iedereen de hoogte van het bedrag zelf mag bepalen, rekening houdend met de financiële situatie.

Lees verder...

Folder VB 2024 (pdf)

background

Elsina van der Knaap

Het is fijn om elke zondag als jeugdvereniging de Rank samen te komen rodom Gods Woord. Dat er een plek is...

Lees het hele verhaal...

Verzamel schatten voor u in de hemel

Onze Heere heeft in Zijn Bergrede een tegenstelling gemaakt tussen het verzamelen van schatten op de aarde en schatten in de hemel. Het grote verschil is dat de schatten op deze aarde verderven terwijl de rijkdommen in de hemel voor eeuwig zullen blijven.

Lees verder...

background

Annemarie en Jasper Vennik

Uit dankbaarheid voor wat God aan ons geeft, mogen wij daarvan iets teruggeven. Door...

Lees het hele verhaal...
background

Hoe kan ik bijdragen?

Geeft u mee aan de actie vrijwillige bijdrage 2024? Hiervoor zijn de volgende opties..

Lees verder...

background

Dirk Meijer

Samen met Arie Schippers ben ik beheerder van de Voorhof. We zien daar heel veel verschillende mensen. Dat is mooi aan onze gemeente..

Lees het hele verhaal...

Wat is gebruikelijk om te geven?

Het geven van een richtlijn is lastig, omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Vaak wordt uitgegaan van..

Lees verder...

background

Linda en Leendert Kruijt

Wij als familie Kruijt vinden het belangrijk om de kerk financieel te steunen. De kerk is een plek..

Lees het hele verhaal...

Toelichting op de begroting

De begroting 2024 sluit met een resultaat van € 8.465 negatief. Het operationele resultaat is € 36.625 negatief.

Lees verder...

background

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel