Periodieke giften

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 09-04-2024

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de kerk schenkt. Door middel van een vastgelegde overeenkomst (Overeenkomst Periodieke Gift) is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Giften zonder overeenkomst
Giften (zonder Overeenkomst Periodieke Gift) aan de kerkelijke gemeente zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Uw gift is namelijk aftrekbaar van de belasting als betreffende gift een bedrag is tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen (uw gift moet minimaal € 60 zijn).
Deze grenzen gelden echter niet voor een (vastgelegde) periodieke gift!

Giften met overeenkomst
Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is het vastleggen van een periodieke gift de moeite waard bij een schenking vanaf € 250.

Hoe leg ik mijn periodieke gift vast?
Het vastleggen van een periodieke gift kunt u eenvoudig zelf doen met het formulier 'Overeenkomst Periodieke Gift'.

1. Download het formulier Overeenkomst Periodieke Gift.
2. Print pagina 1 en 2 van dit formulier uit (dus slechts Exemplaar voor de schenker);
3. Vul pagina 1 en 2 geheel in en onderteken dit formulier bij onderdeel 6;
4. Maak een digitale versie van pagina 1 en 2 (scan of digitale foto);
5. Mail de digitale versie (dus pagina 1 en 2) naar de penningmeester van het CvK: steffan.pak@hervormdzegveld.nl;
(6. In plaats van stap 4 en 5 kunt u ook het formulier door de brievenbus doen op Prunuslaan 2;)
7. De penningmeester ondertekent het formulier (bij onderdeel 8) en maakt er een kopie van;
8. De door u aangeleverde (en nu ondertekende) versie ontvangt u terug voor uw eigen administratie. De kopie is voor de administratie van de kerkelijke gemeente.

Voordeel voor de kerkelijke gemeente?
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage verhogen zonder dat het u netto meer kost. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift.

Meer weten?
Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel