Wat te doen bij een overlijden?

Datum aangemaakt of bijgewerkt: 12 juni 2024

Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en ingrijpend gebeuren. Toch moet er op hetzelfde moment een aantal beslissingen genomen worden, waarvoor aandacht nodig is.

Natuurlijk zal uw uitvaartverzorger u graag adviseren en misschien zijn de wensen van de overledene bekend, zodat u daarin een leidraad kunt vinden. Hoe het ook zij, u zult keuzes moeten maken.

Folder
Het CVK heeft in 2022 een folder gemaakt. Deze folder zet de belangrijkste zaken rondom de uitvaart op een rijtje. Ook vindt u meer informatie over de Algemene kerkelijke begraaafplaats Zegveld. U kunt de folder hier zien.

Uitvaartverzorger
De uitvaartverzorger is de heer J. de Kat, tel. 06-20421247.

De algemene kerkelijk begraafplaats
De algemene kerkelijk begraafplaats is de begraafplaats van de Hervormde Gemeente van Zegveld. Maar daar mag natuurlijk iedereen zijn of haar laatste rustplaats vinden, ongeacht geloof, afkomst of huidskleur. De begraafplaats is gelegen achter de Hervormde Kerk en dateert van het begin van de vorige eeuw.

Rouwdiensten
Rouwdiensten vinden plaats in de kerk of in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’. De invulling van de liturgie vindt plaats in overleg met de predikant.

Uitvaarttestament
Het format voor het uitvaarttestament vindt u hier: format Uitvaarttestament (docx)

Kosten
De tarieven voor het kerkhof, mortuarium en begrafenis vindt u op het tarievenoverzicht.

Erfenissen en legaten: nalaten dicht bij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of stuur een mail. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Formulier Algemene Periodieke gift
Overeenkomst Periodieke Gift

Dagelijks Woord

Appostel

In onze gemeente gebruiken wij de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen.

Meer over Appostel