Wat te doen bij?

Om mee te kunnen leven met de blijde en verdrietige gebeurtenissen vragen wij u om de predikant, scriba en wijkouderling hiervan op de hoogte te houden, bijvoorbeeld door het sturen van een geboorte-, trouw- of rouwkaart. Zo kan tijdens de kerkdienst en in de gemeente voorbede voor u worden gedaan. Indien gewenst kunt u ook bezoek ontvangen.

Geboorte & Doop
Wanneer er een kindje wordt geboren, is dat een geweldig geschenk van God. De gemeente wil graag delen in deze vreugde of meeleven als zaken anders gaan. Een geboortebericht wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Doopdiensten worden naar behoefte gehouden. Vooraf (ca. 2 weken van tevoren) doen de ouders doopaangifte, waarbij een gesprek plaats vindt met de predikant en de wijkouderling over de betekenis van de doop. Als doopcadeau van de gemeente mogen de ouders een kinderbijbel voor hun kind uitzoeken.

Huwelijk
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen dienen vroegtijdig (ca. 10 weken van tevoren) contact te zoeken met de predikant of de kerkenraad. Vooraf wordt dan met het bruidspaar een gesprek gehouden over de betekenis van deze dienst. Het bruidspaar neemt zelf contact op met één van de organisten of bespreekt de mogelijkheid om een familielid het orgel te laten bespelen.

Overlijden
Rouwdiensten vinden plaats in de kerk of in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’. De invulling van de liturgie vindt plaats in overleg met de predikant. Meer informatie vindt u hier.

Verhuizing
Verhuizing wordt via de gemeentelijke administratie automatisch verwerkt. Alle nieuwe inwoners van Zegveld krijgen bezoek van een lid van de welkomstcommissie (Jennita van Dam / Nel Verboom).

Indien u lid wilt worden vanuit een ander kerkverband dient u contact op te nemen met de predikant.