Rinus van der Does

Ambt
Ouderling

Wijkteam 1
Willem-Alexanderstraat, Clausstraat, Berkenlaan, Kastanjelaan, Elzenlaan en Populierenlaan

Over mij
Ik ben in 1952 geboren.

Ik kom uit Katwijk aan Zee en ben daar in 1975 getrouwd met Maartje Hoek. Wij hebben vier kinderen mogen ontvangen, die in Woerden woonachtig zijn. Inmiddels zijn er 6 kleinkinderen.

Na mijn middelbare school heb ik diverse baantjes gehad. Januari 1974 ben ik naar de politieschool in Leusden gegaan, om na mijn opleiding als agent in Woerden te starten. Mijn werkzaamheden bij de politie heb ik met heel veel plezier gedaan. De laatste 25 jaar ben ik als motoragent werkzaam geweest. In juni 2016 ben ik met pensioen gegaan.

Kerkelijk heb ik lang in de Hervormde gemeente van Woerden meegeleefd. Daar ben ik 24 jaar lang ouderling geweest. In 2010 heb ik de overstap gemaakt naar de Hervormde gemeente van Zegveld.

Per januari 2018 ben ik wijk-ouderling geworden. Ik ben van huis uit christelijk opgevoed. Als ik de achterliggende jaren overzie, mag ik God dankbaar zijn, dat Hij mij en ons al die jaren een God van nabij is geweest. Wat een zegeningen, maar bovenal heb ik Gods leiding mogen ervaren en nog elke dag. Groots om de Heere Jezus te mogen kennen als je Borg en Middelaar, Heiland en Zaligmaker. Nu mag ik Die Naam in de gemeente doorgeven.

En ziet, Ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

Contact