Bernard van Dam

Bernard van DamAmbt
Ouderling Kerkrentmeester

Over mij
Ik ben geboren in 1975 en getrouwd met Jennita en heb drie ‘lieve’ kinderen Eline, Thomas en Joanne. Vier dagen in de week werk ik als projectleider Vastgoed bij GroenWest in Woerden. Daar begeleid ik renovatie en onderhoudsprojecten van begin tot eind.

Op 3 maart 2013 ben ik bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en in het College van Kerkrentmeesters aangesteld als secretaris. Met mijn liefde voor het onderhoudsvak is het beheer van de kerkelijke gebouwen mij op het lijf geschreven.

Ik geloof dat ik door de verzoening in Christus een nieuwe schepping ben, het oude is voorbij! Daar wil ik van getuigen en mijn gaven en talenten inzetten in ons dorp, onze gemeente en het Koninkrijk van God! “Niet dat ik het alreeds gegrepen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Jezus Christus ook gegrepen ben.” (Fill. 3:12)

Contact