Arjan Verboom

Arjan VerboomAmbt
Diaken

Wijkteam 1 & 3
Berkenlaan, Clausstraat, Elzenlaan, Kastanjelaan, Populierenlaan, Willem-Alexanderstraat, Boschsloot, Hoofdweg, buitenwijken

Over mij
Ik ben in 1983 geboren in Zegveld en getrouwd met Marianne. We hebben twee zoons en een dochter: Jorden, Aaron en Feline. Ik ben werkzaam als uitvoerder in de grond-, weg-, en waterbouw.

Op 9 maart 2014 ben ik bevestigd in het ambt van diaken. Tijdens de bevestigingsdienst ontving ik de bijbeltekst: ”Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.” (Judas 1:21)

Mijn gebed is de liefde en barmhartigheid die ik ontvang door te geven aan de gemeenteleden. Dat ik zo mijn gave en talenten mag inzetten in onze gemeente tot eer van God.

Contact