Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. De predikant en een aantal kerkenraadsleden zijn ook lid van het moderamen, een soort dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het moderamen bereidt kerkenraadsvergaderingen voor en zorgt ervoor dat kerkenraadsbesluiten ook worden uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden hakt het moderamen zo nodig knopen door.

De kerkenraad heeft onderscheid gemaakt tussen:
a) een beknopt beleidsplan voor de komende 4 jaar om mee aan de slag te gaan;
b) een statisch beleidsdocument hoe binnen de Hervormde gemeente van Zegveld het gemeenteleven is georganiseerd;
c) een beleidsmap waarin genoemd beleidsdocument, voor zover van toepassing, nader is uitgewerkt en gedocumenteerd.

Predikant
Ds. A.J. Hagedoorn
Lijsterbeslaan 1
3474 HEĀ  Zegveld
T. 0348 701316
E. dshagedoorn@hervormdzegveld.nl

Ouderlingen
Wim Beukers
Huibert Brak (jeugdouderling)
Bernard van Dam – Ouderling Kerkrentmeester – Lid Moderamen
Henk van Dam – Scriba – Lid Moderamen
Rinus van der Does
Edwin de Kruijf – Ouderling Kerkrentmeester
Theo van Meijeren
Maurits Schouten
Kristian Spaanderman
Dick Verburg

Diakenen
Arie Brak
Jeroen de Bruijn – Assessor – Lid Moderamen
Arjan Verboom – Lid Moderamen