Giften

Wilt u de kerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren geven: via een eenmalige gift, collectemunten, de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage of legaten/erfenis. Giften kunt u opgeven bij uw jaaropgave aan de belastingdienst, omdat de Hervormde Gemeente Zegveld een ANBI is.

Rekeningnummers
Algemeen: NL18 RABO 0341 9096 96
Kerkbode: NL42 RABO 0341 9019 89
Jeugdwerk: NL57 RABO 0341 9087 03
Restauratiefonds: NL10 RABO 0341 9190 55

Periodieke gift
U kunt een terugkerende gift (zoals de jaarlijkse vrijwillige bijdrage) als ‘periodieke gift’ laten vastleggen. Zo maakt u maximaal gebruik van uw belastingaftrek en geeft u de kerk meer financiĆ«le zekerheid. Lees meer over de mogelijkheden op de pagina Periodieke giften.

Eenmalige giften
Om een gift af te kunnen trekken bij de belastingaangifte, dient ergens vast gelegd te worden dat u een gift heeft gegeven. Als u een gift overmaakt via een bankrekening, dan is dat voldoende. Contante giften zonder ontvangstbewijs kunnen niet opgegeven worden als gift.

Collectemunten
Collectemunten worden gekocht in de webwinkel en betaald via uw eigen bankrekening. Ook als u de collectemunten koopt door middel van een machtiging is het bedrag en de tegenrekening terug te vinden op de bankafschriften. Het bedrag waarvoor dus collectemunten worden gekocht kan in z’n geheel worden opgegeven bij uw belastingaangifte. Ga voor meer informatie naar de pagina Collectemunten.

Vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage
Elk jaar vraagt de kerk om een vrijwillige bijdrage. De kerk maakt vele verschillende soorten kosten, zoals onderhoud aan gebouwen, het salaris van de dominee, het verwarmen van de Voorhof in de winter en knutselmateriaal bij de clubs. Deze gift wordt vanaf uw bankrekening overgemaakt en kan worden afgetrokken bij uw belastingaangifte. Een richtbedrag om te geven is 1-2% van uw netto inkomen.

Erfenissen en legaten: nalaten dicht bij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of stuur een mail. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.


Formulier Algemene Periodieke gift
Overeenkomst Periodieke Gift

Formulier Periodieke gift Restauratiefonds
Overeenkomst Periodieke Gift Restauratiefonds