Emmaüscursus & thema-avonden

Emmaüscursus

Christen worden en christen zijn lijkt op een reis. De Emmaüscursus wordt gegeven om mensen in staat te stellen en hen te helpen die reis te maken. De cursus over het christelijk geloof en de boodschap van de Bijbel bestaat uit drie onderdelen: 1) Wat christenen geloven, 2) Hoe christenen groeien in het geloof en 3) Als christen leven.

Wanneer: 1 keer in de 3 weken
Locatie: bij iemand thuis
Leiding: Teus de Bruijn

Thema-avonden

Tijdens de thema-avonden worden actuele thema’s behandeld, waarbij de Bijbel naast de krant of ander lezenswaardig materiaal wordt gelegd. Hoofddoel is het ‘in Bijbelse zin’ duiden van de tijd waarin we nu leven, om zo mensen (opnieuw) bekend te maken met de Bijbelse boodschap en hen te laten ervaren dat we in een geestelijk bijzonder actuele en boeiende tijd leven.

Doelgroep: interkerkelijk en niet (meer) kerkelijk
Wanneer: elke maand
Locatie: bij een van de deelnemers thuis
Leiding: Maurits Schouten