Evangelisatie- en zendingscommissie

De Heere Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om de boodschap van de Bijbel in woorden én daden door te geven aan anderen. Dit is een opdracht voor de hele gemeente en voor iedere christen. Om de gemeente daarin te helpen, te begeleiden en te motiveren zijn er de evangelisatiecommissie en de zendingscommissie.

Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie heeft de taak en het doel om mensen voor het eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Daarnaast wil deze commissie gemeenteleden bewust maken van de mogelijkheden en middelen die er zijn voor evangelisatie.

Samenstelling evangelisatiecommissie

Dick Verburg (voorzitter/ouderling), email
Laurens van de Giessen
Rosemarijn van Meijeren
Vacature

Zendingscommissie
De zendingscommissie heeft de taak om het werk van de zending onder de aandacht van de gemeente te brengen. Een belangrijke taak is het werven van financiële middelen om het zendingswerk mogelijk te maken.

Samenstelling zendingscommissie

Kristian Spaanderman (voorzitter/ouderling)
Ard van Dam
Jennita van Dam
Marleen de Groot
Marinka Stofberg
Sonja Verboom
Stefan de Vink