Media

Kerdiensten beluisteren
Elke kerkdienst is rechtstreeks te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Kerkradio
Ouderen en zieken kunnen via hun wijkouderling een aanvraag doen voor de kerkradio (€40,- per jaar). Via de kerkradio zijn niet alleen kerkdiensten rechtstreeks te beluisteren, maar ook gemeenteavonden. Verder is er elke dinsdagavond om 19:00 uur een uitzending met een meditatie of een muzikaal programma door het Zonklankteam.

Contactpersoon storingen: Bert Ton
Zonklankteam: Ans van Ingen, Rens Houtman & Anlya Spaanderman

Kerkbode
De kerkbode verschijnt elke drie weken op vrijdag. De kopij kan tot en met donderdag 18:00 uur in de week voorafgaande aan het verschijnen van de kerkbode digitaal worden aangeleverd via kerkbode@hervormdzegveld.nl.

Abonnementsprijs per jaar: €25,– / €59,00 (per post)
Contact kerkbode: Lianne Beukers
Contact bezorging: Dirk van Amerongen