Biddag

Op biddag hopen wij als gemeente levensmiddelen in te zamelen voor onze naasten. Voor aanvang van de diensten zal er bij de ingang een inzamelpunt zijn waar u de producten in kunt leveren. De producten worden overhandigd aan de voedselbank … Lees verder >>>

Kerkdiensten

Beste gemeenteleden, Op de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn door de minister verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Iets om heel dankbaar voor te zijn. Hieronder geven wij puntsgewijs aan wat dit voor ons als gemeente betekent. Zondag 20 februari: … Lees verder >>>

Kerkdiensten

Het wordt steeds duidelijker dat we met corona moeten leren leven. Hoewel bij het schrijven van de kerkbode de besmettingscijfers nog steeds oplopen mogen we dankbaar zijn dat de nieuwe omnikron variant minder ziekmakend lijkt te zijn. Nu de regering … Lees verder >>>

Kerkdiensten

Beste gemeenteleden, Met dit schrijven willen we met jullie delen wat we als kerkenraad na zorgvuldig overleg besloten hebben over de erediensten. Dit naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen rond het coronavirus. Met pijn in het hart zien we ons … Lees verder >>>

Middagdienst

In verband met de de actuele ontwikkelingen rondom corona is voorlopig de avonddienst verschoven naar de middag. De dienst begint om 15:30 uur. Aanmelden kan bij uw wijkouderling. Zowel ’s ochtends als ’s middags kan de dienst ook in De … Lees verder >>>

Dankdag

Rondom de dankdag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank in Woerden. Helaas is dit ook nu niet mogelijk i.v.m. corona. Mocht u zich in willen zetten voor de voedselbank dan is er de … Lees verder >>>

Gemeente broodmaaltijd

Na de VBW-afsluitdienst zondagmorgen 24 oktober was er gelegenheid tot koffiedrinken in de Milandhof.Aansluitend werd een gemeente broodmaaltijd gehouden. Dit omdat we in verband met de coronamaatregelen de jaarlijkse bbq tijdens de opening winterwerk niet door konden laten gaan.De maaltijd … Lees verder >>>

Appostel app

In deze onderstaande flyer presenteren wij u de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het … Lees verder >>>