Schoen Doen Actie

De commissie Diaconie Raad van Kerken Woerden, Zegveld, Kamerik en Harmelen organiseren dit jaar wederom de Schoen Doen Actie.

Deze actie is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 16 jaar die van een minimumloon rond moeten komen. De actie maakt het mogelijk om 1 paar schoenen per kind aan te schaffen waarvan € 40,00 wordt vergoed.

Klik op onderstaande folder voor meer informatie.

Breng ook gerust uw vriendin, buurman, of kennis op de hoogte als zij hiervoor in aanmerking komen. Voor informatie of overige vragen neem contact op met Arjan Verboom

Zondagsschool “Gedenk Uw Schepper”

Helaas kon de zondagsschool de laatste maanden niet plaatsvinden in de Voorhof.

De kinderen kregen daarom wekelijks een envelop thuis, met hierin de Bijbelvertelling en verwerking.

Met Pasen hebben de kinderen kaarten gemaakt voor ouderen van de gemeente en deze rondgebracht.

Afgelopen woensdagmiddag 19 mei hebben we het zondagsschoolseizoen afgesloten. Dit deden we met een puzzelspeurtocht door het dorp, waarbij de kinderen bij gemeenteleden puzzelstukjes konden zoeken, die samen een huis vormden.

De uitslag van de puzzel was:  “Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen. Dit lezen wij in Jozua 24 :15b”

Na afloop van de middag konden de kinderen nog even in de speeltuin spelen en kregen ze een tasje mee met een Pinksterboekje, een hanger en wat snoepjes.

We hopen D.V. in september weer te starten met de zondagsschool en dan veel kinderen te mogen begroeten!

Hartelijke groeten, de leiding

Een kijkje bij Meisjesclub Esther

Met meisjesclub Esther hebben wij dit voorjaar nog twee keer een activiteit buiten gehouden. Op woensdagmiddag 2 maart hebben we buitenspellen gedaan op het Voorhofplein, o.a. verlostikkertje en flessenvoetbal. De zon scheen en met wat lekkers erbij hebben de meiden het reuze naar hun zin gehad. Op 14 april hielden wij onze slotmiddag in de achtertuin bij juf Marry. In groepjes van 3 gingen we een puzzeltocht doen waarbij we op zoek gingen naar puzzelstukjes die te vinden waren in de voortuinen van de toegewezen straten. Bij terugkomst werden de puzzels zo compleet mogelijk in elkaar gezet en kon er nog o.a. jeu de boules gedaan worden of heerlijk springen op de trampoline. Het was een gezellige middag waarbij we ook afscheid hebben genomen van juf Marry en de meisjes een bedankje hebben overhandigd. Zij heeft de afgelopen 13 jaar met veel plezier leiding gegeven en vindt het nu tijd om te stoppen. We kijken terug op leuke waardevolle clubavonden en middagen ook al was het een kort seizoen.

Opgewekt?!

Vanuit Zegveld voelen we ons verbonden met dominee Vogelaar die met zijn gezin uitgezonden is naar Indonesië. Daar is hij werkzaam op het eiland Sulawesi voor de GZB. Hij heeft een meditatie gemaakt over de vrouwen die, na de kruisiging en begrafenis, onderweg zijn naar het graf van Jezus, onze Heere. Ze gingen met grote zorgen naar het graf, maar kwamen vol geloof en opgewekt terug. Deze meditatie is hieronder te vinden. Echt een aanrader om in deze periode naar te luisteren. 

Met vriendelijke groet,
de zendingscommissie

Biddagactie

Rondom biddag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank in Woerden. Helaas is dit nu niet mogelijk in verband met corona.

Mocht u zich toch willen inzetten voor de voedselbank dan is er de mogelijkheid om een bedrag te doneren. Zie hiervoor de link: https://voedselbankwoerden.nl/doneren/

Als diaconie hebben wij ook contact gehad John Muijt. Hij en anderen stellen voedselpakketten samen voor dorpsgenoten die dit goed kunnen gebruiken. Als u levensmiddelen heeft en deze actie wilt steunen is het mogelijk de levensmiddelen af te geven bij John Muijt, Het Erf 29.

Wij hopen dat u als gemeente deze actie(s) ondersteunt! Dat we ook in deze periode op een praktische manier mogen omkijken naar onze naasten.

Vervolgreis naar Israël – 2022

In 2018 zijn wij met een groep vanuit onze gemeente met ds. C.J. Overeem naar Israël geweest. Het was een bijzondere reis met voor een ieder veel goede herinneringen.

Wij willen daarom een vervolgreis organiseren en zullen plaatsen gaan bezoeken waar wij de vorige keer niet zijn geweest.

Ds. C.J. Overeem en onze gids Asnat Cohen hebben aangegeven bereid te zijn deze reis in principe weer te willen leiden.

Hier vindt u het programmaboekje

Prijsuitreiking kerstspeurtocht

Afgelopen week kon er in het dorp gezocht worden naar schilderijen met daarop een letter en een cijfer. Bij de juiste combinatie van letters en cijfers ontstond er een zin. Dit antwoord kon worden ingeleverd voor een prijs!

Het juiste antwoord was: ALLE EER AAN GOD!

Vandaag zijn de winnaars getrokken door Frenkie en Lieke (op de Facebook-pagina van VBW Zegveld, is hiervan een filmpje te bekijken). Dit zijn:

Jesse, Bram en Nikki Berghoef

Rafaël van Dam

Jaliene Verboom

GEFELICITEERD! Komende week wordt er bij jullie thuis een prijs bezorgd.