Een kijkje bij Meisjesclub Esther

Met meisjesclub Esther hebben wij dit voorjaar nog twee keer een activiteit buiten gehouden. Op woensdagmiddag 2 maart hebben we buitenspellen gedaan op het Voorhofplein, o.a. verlostikkertje en flessenvoetbal. De zon scheen en met wat lekkers erbij hebben de meiden het reuze naar hun zin gehad. Op 14 april hielden wij onze slotmiddag in de achtertuin bij juf Marry. In groepjes van 3 gingen we een puzzeltocht doen waarbij we op zoek gingen naar puzzelstukjes die te vinden waren in de voortuinen van de toegewezen straten. Bij terugkomst werden de puzzels zo compleet mogelijk in elkaar gezet en kon er nog o.a. jeu de boules gedaan worden of heerlijk springen op de trampoline. Het was een gezellige middag waarbij we ook afscheid hebben genomen van juf Marry en de meisjes een bedankje hebben overhandigd. Zij heeft de afgelopen 13 jaar met veel plezier leiding gegeven en vindt het nu tijd om te stoppen. We kijken terug op leuke waardevolle clubavonden en middagen ook al was het een kort seizoen.

Opgewekt?!

Vanuit Zegveld voelen we ons verbonden met dominee Vogelaar die met zijn gezin uitgezonden is naar Indonesië. Daar is hij werkzaam op het eiland Sulawesi voor de GZB. Hij heeft een meditatie gemaakt over de vrouwen die, na de kruisiging en begrafenis, onderweg zijn naar het graf van Jezus, onze Heere. Ze gingen met grote zorgen naar het graf, maar kwamen vol geloof en opgewekt terug. Deze meditatie is hieronder te vinden. Echt een aanrader om in deze periode naar te luisteren. 

Met vriendelijke groet,
de zendingscommissie

Biddagactie

Rondom biddag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank in Woerden. Helaas is dit nu niet mogelijk in verband met corona.

Mocht u zich toch willen inzetten voor de voedselbank dan is er de mogelijkheid om een bedrag te doneren. Zie hiervoor de link: https://voedselbankwoerden.nl/doneren/

Als diaconie hebben wij ook contact gehad John Muijt. Hij en anderen stellen voedselpakketten samen voor dorpsgenoten die dit goed kunnen gebruiken. Als u levensmiddelen heeft en deze actie wilt steunen is het mogelijk de levensmiddelen af te geven bij John Muijt, Het Erf 29.

Wij hopen dat u als gemeente deze actie(s) ondersteunt! Dat we ook in deze periode op een praktische manier mogen omkijken naar onze naasten.

Vervolgreis naar Israël – 2022

In 2018 zijn wij met een groep vanuit onze gemeente met ds. C.J. Overeem naar Israël geweest. Het was een bijzondere reis met voor een ieder veel goede herinneringen.

Wij willen daarom een vervolgreis organiseren en zullen plaatsen gaan bezoeken waar wij de vorige keer niet zijn geweest.

Ds. C.J. Overeem en onze gids Asnat Cohen hebben aangegeven bereid te zijn deze reis in principe weer te willen leiden.

Hier vindt u het programmaboekje

Prijsuitreiking kerstspeurtocht

Afgelopen week kon er in het dorp gezocht worden naar schilderijen met daarop een letter en een cijfer. Bij de juiste combinatie van letters en cijfers ontstond er een zin. Dit antwoord kon worden ingeleverd voor een prijs!

Het juiste antwoord was: ALLE EER AAN GOD!

Vandaag zijn de winnaars getrokken door Frenkie en Lieke (op de Facebook-pagina van VBW Zegveld, is hiervan een filmpje te bekijken). Dit zijn:

Jesse, Bram en Nikki Berghoef

Rafaël van Dam

Jaliene Verboom

GEFELICITEERD! Komende week wordt er bij jullie thuis een prijs bezorgd.

Kerst speurtocht

Het is kerstvakantie en daarom is er een speurtocht over het Kerstverhaal in het dorp verspreid!

Doe je mee?!

De speurtocht ‘Op stap met Her en Der’ is te maken van 21 t/m 26 december. De verhalen van Her en de schilderijen van Der, zijn in 2 wijken te zoeken. (Klik op onderstaande afbeeldingen voor de wijkindeling!). Er zijn in totaal 13 schilderijen, waarop 1 letter en 1 cijfer zijn geschilderd door Der.

Kun jij ze vinden?

Veel plezier en een fijne kerstvakantie!

LET OP! : Wil je meedoen voor een prijs, lever dan het antwoord uiterlijk 27 december (VOORZIEN VAN NAAM EN ADRES) in bij fam. Kastelein (Prinses Beatrixstraat 33).

Mocht je een extra blad willen of er geen ontvangen hebben er liggen extra exemplaren bij Coop Bremmer Zegveld.

Meisjesclub “Esther” wordt weer druk bezocht

Ons zaaltje was eigenlijk te klein voor 16 meiden en 3 leidsters. Dus hebben we van zaal geruild met jongensclub “Obadja”. Dat bevalt ons prima. Na de opening met zingen en gebed speelt één van de meiden de rol van Evie in de sketch “Evert en Evie”. Dit is een introductie op het bijbelverhaal. Ze komen allemaal graag aan de beurt. Het bijbelverhaal volgt en wordt ook nog verwerkt in ons mooie clubblad “clik”. Deze maand hebben we vier programma’s over het leven van David. Afgelopen keer ging het over Saul, die zo jaloers was op David dat hij hem zelfs om wil brengen. God beschermt David tegen de jaloezie van Saul. En wij hebben Gods hulp nodig om goed om te gaan met boosheid en jaloezie. Dan is het pauze. De limonade en het snoepje zijn zo op. En dan rennen de meiden rond of ze op het schoolplein zijn. Dus gaan we maar gauw weer verder. Er wordt geknutseld of we doen een spel. We houden de klok in de gaten, want de tijd gaat snel en om kwart voor acht sluiten we af met ons slotlied.