Zondagschool

Elke zondagmiddag wordt er zondagsschool gehouden van 14:00-15:00 uur in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’. Het seizoen start in januari, maar ook tussentijds zijn nieuwe kinderen van harte welkom. De zondagsschool is bedoeld voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool.

Groep A: groep 1-4 van de basisschool
Groep B: groep 5-6 van de basisschool
Groep C: groep 7-8 van de basisschool

Leiding
Jannie van Amerongen / Emmy van Ingen / Karin Kastelein / Marjan Kastelein / Rianne Kastelein / Elsina van der Knaap / Rosemarijn van Meijeren / Bea Pak