Catechisatie

Catechisatie is een ontmoeting met God en met elkaar. Met een groep leeftijdsgenoten nadenken over wie Hij is, wat Hij zegt, wat Hij doet. Samen ontdekken hoeveel God van ieder van ons houdt en wat Hij van ons vraagt. Met als uitgangspunt: Zijn Woord.

Groepen
Leerlingen groep 8  – maandag vanaf 16:15 uur (vanaf januari)
12-15 jaar*              – maandag vanaf 19:30 uur
16-17 jaar               – maandag vanaf 20:45 uur
18+                         – maandag vanaf 20:45 uur

*Deze groep krijgt mentorcatechese met de HGJB methode ‘Follow Me‘.

Belijdeniscatechisatie
Op verzoek wordt er per seizoen ook belijdeniscatechisatie gegeven voor iedereen die overweegt om geloofsbelijdenis te gaan doen.

Catecheseteam

Leerlingen groep 8
n.n.b

Mentorcatechese
Ester van Bemmel (organisatie)
Rens Boogaard
Huibert Brak
Annette van Dam
Nelleke van Dam

16-17 jaar
Theo van Meijeren
Maurits Schouten

18+
Geert van Ingen

Voor vragen over de catechese kunt u contact opnemen met de jeugdouderling Huibert Brak.