Bijbelkringen

Jongerenkring
Doelgroep: jongvolwassenen die belijdenis hebben afgelegd
Wanneer: 1 keer per maand van 20.00 uur – 22.00 uur
Locatie: ‘De Voorhof’

Leiding
Theo van Meijeren

Groeikring
Wanneer: 1 keer per 3 weken
Tijdstip: 20:00 – 22:00 uur
Locatie: bij een van de leden thuis

Leiding
Annette van Dam

Lidmatenkring
Doelgroep: jongvolwassenen die belijdenis hebben afgelegd
Wanneer: 1 keer per maand van 20:00 – 22:00 uur
Locatie: bij een van de leden thuis

Leiding
Benno van Dam

Bijbelkring Voorhof
Wanneer: 1 keer per maand op woensdag
Tijdstip: 20:00 uur
Locatie: ‘De Voorhof’

Leiding
Henri van Dam
Dick Verburg

Hartslag
Wanneer: 1x per maand op dinsdagavond
Tijdstip: 20:00 uur
Locatie: ‘De Voorhof’ of bij Maurits Schouten thuis

Leiding
Maurits Schouten

Bijbel– en krantkring
Tijdens kringavonden worden actuele thema’s en praktische, uit het leven gegrepen geloofsvragen behandeld, waarbij de Bijbel naast de krant of ander lezenswaardig materiaal wordt gelegd. Hoofddoel is het in Bijbelse zin duiden van de tijd waarin we nu leven, om zo mensen (opnieuw) bekend en enthousiast te maken met/voor de Bijbelse boodschap en hen te laten ervaren dat we geestelijk in een bijzonder actuele en boeiende tijd leven.
Doelgroep: (inter)kerkelijk
Wanneer: elke maand op de maandagavond
Locatie: bij een van de deelnemers of bij Maurits Schouten thuis
Tijdstip: 20.00 uur

Leiding
Maurits Schouten

Bijbelleesuur
Op het bijbelleesuur gaat het om het lezen van de bijbel. Voor bijbellezen zijn er verschillende methoden en die worden in dit uur geoefend.
Wanneer: Op donderdagmorgen, 1 x per maand van 10:15-11:30
Zie kerkbode en jaarrooster welke donderdag dit is.

Leiding
Ds. Hagedoorn