Activiteiten

Naast de kerkdiensten zijn er binnen de Hervormde Gemeente Zegveld verschillende activiteiten voor jong en oud. In deze activiteiten staat ontmoeting en verdieping van het christelijke geloof centraal.

Zondagsschool
De zondagsschool is bedoeld voor kinderen van groep 1-8 van de basisschool.
Meer informatie >>>

Catechisatie
De catechisatie is bedoeld om jongeren van 12-20 jaar samen met leeftijdsgenoten te laten nadenken en leren over geloof en de Bijbel.
Meer informatie >>>

Clubs
De zes jeugdclubs zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.
Meer informatie >>>

Verenigingen
Er zijn verenigingen voor mannen, vrouwen en jeugd.
Meer informatie >>>

Bijbelkringen
Er zijn drie verschillende Bijbelkringen en een Bijbelleesuur.
Meer informatie >>>

Thema-avonden
Tijdens de thema-avonden worden actuele thema’s behandeld, waarbij de Bijbel naast de krant of ander lezenswaardig materiaal wordt gelegd.
Meer informatie >>>

Gebedskring
In de gebedskring wordt o.a. gebeden voor kerk, dorp en school.
Meer informatie >>>

Ouderencontactmiddagen
In het winterseizoen worden er middagen georganiseerd voor gemeenteleden van 60 jaar en ouder.
Meer informatie >>>

Rommelmarkt
Elk voorjaar wordt er een rommelmarkt georganiseerd.
Meer informatie >>>