Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Op de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn door de minister verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Iets om heel dankbaar voor te zijn. Hieronder geven wij puntsgewijs aan wat dit voor ons als gemeente betekent.

Zondag 20 februari:

  • In de kerk is plaats voor 130 mensen. U kunt bank om bank aansluiten. Als u het fijn vindt om enige ruimte te houden kunt u dit aangeven door b.v. uw bijbeltje naast u neer te leggen.
  • Voor de morgendienst kan ook wijk 3 zich aanmelden.
  • Voor de avonddienst hoeft u zich niet meer aan te melden.
  • We dragen geen mondkapjes meer (tenzij u dit zelf wilt).
  • De Milandhof gaat in de avond dicht.

Zondag 27 februari:

  • De kerk gaat weer volledig open, zonder opgave of beperking wat betreft aantal.
  • De collecte houden we nog even digitaal (zoals het nu gaat). Dit vanwege het nog geldende advies om geen handen te geven, dus ook geen collectezak van hand tot hand door te geven. 
  • De Milandhof blijft in de ochtend tijdelijk nog open voor mensen die de eerste paar weken nog wat meer afstand willen houden. Daarna gaat de Milandhof ook voor de morgendienst dicht.

Op onze kerkbode staat al generaties lang de tekst: ‘Laten wij de  onderlinge bijeenkomst niet nalaten’ – Hebreeén 10 vers 25a. We roepen elkaar hier hartelijk toe op. We wensen u gezegende diensten toe.

Met hartelijke groet,

Uw kerkenraad