Update opvang vluchtelingen in het schoolhuis

Vorige en begin deze week is er enorm veel werk verzet om het schoolhuis bewoonbaar te maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en/of spullen heeft gegeven hartelijk dank!

De komende dagen hopen we de laatste dingen in het huis af te ronden, zodat het huis vanaf eind deze week beschikbaar is. Hiervoor zijn we nog op zoek naar de volgende meubels:

  • 1 kleine salontafel
  • 2 kledingkasten
  • 3 kleine tafeltjes met 2 stoelen voor op de slaapkamers

Mocht u één van deze of beide meubels beschikbaar hebben dan kunt u contact opnemen met Arie Brak via email arie.eveline@gmail.com of per telefoon 06-23515817.

Hiernaast zijn we op zoek naar mensen die willen fungeren als eerste aanspreekpunt en contact voor de vluchtelingen; om ze wegwijs te maken en te helpen bij praktische vragen. Als u hierbij wilt en kunt helpen, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

Om het huis bewoonbaar te maken en ook om bij te dragen in het levensonderhoud van de vluchtelingen zullen we de nodige kosten moeten maken. Als u hier een bijdrage voor wilt geven dan kunt u een gift overmaken naar de diaconie, rekening NL64 RBRB 0698 7155 86. Dit graag met de vermelding ‘Vluchtelingen schoolhuis’.

Alvast dank,
De diaconie.

Hulp bewoonbaar maken schoolhuis

Vanuit de Gemeente Woerden is de vraag gekomen of we het schoolhuis beschikbaar kunnen en willen stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Als diaconie en kerkenraad willen we dit graag mogelijk maken. Om dit te realiseren willen we in de week van 21 maart de woning zoveel mogelijk bewoonbaar maken. Hier hebben we hulp bij nodig!

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de volgende dingen:

  • Wat kleine (reparatie) klusjes
  • Meubels en andere zaken ophalen en in in het huis plaatsen
  • Schoonmaken van het huis
  • Aanleggen van een terrasje in de tuin en een schutting halen en plaatsen
  • Aanspreekpunt zijn om de vluchtelingen wegwijs te maken en te helpen bij praktische dingen

Mocht u/jij wat tijd beschikbaar willen stellen om hierbij te helpen dan kunt u/jij zich aanmelden bij Arie Brak via email arie.eveline@gmail.com of per telefoon 0623515817.

Later in de week zullen we ook op de site aangeven welke spullen er nog nodig zijn voor in het huis.

Hulp voor Oekraïne

Afgelopen week stond 1 transport naar het grensgebied Oekraïne/Hongarije gepland. Mede door alle vanuit Zegveld en omstreken ingeleverde spullen en gedane donaties, zijn het 3 transporten geworden! Hartverwarmend al die betrokkenheid.

Uiteraard gaan we door met het inzamelen van spullen, want de nood is groot. Onderstaand een actueel lijstje met spullen waar dringend behoefte aan is:

1 persoonsmatrassen
lakens en slopen
hoofdkussens
dekens
toiletpapier
mondmaskers
shampoo
tandenborstels
tandpasta
plastic handschoenen
vuilniszakken
zeep
blikken soep
macaroni
tomatenpasta
rijst
vlees in blik
luiers
baby verzorgingsproducten

De spullen kunnen nog steeds worden ingeleverd bij Peter en Margriet Vermeij (Broeksloot 63) of worden opgehaald. Een donatie, in het bijzonder voor het bekostigen van het transport van de spullen naar Hongarije, is ook erg welkom (NL49 RABO 0383 7742 41 of NL73 INGB 0006 2178 61 t.n.v. stichting Kinderen in Nood). Voor meer informatie of het ophalen van spullen, bel 06-53411120.

Alvast weer heel erg bedankt voor alle hulp en gebed voor vrede!