Diensten komende zondag

Beste gemeenteleden, een bericht voor komende zondag.

Wie zich in deze week heeft aangemeld voor de dienst van komende zondagmorgen, kan naar de kerk komen. (Daarmee zit de kerk met 100 mensen ‘vol’).

Voor de avonddienst bent u vrij om naar de kerk te komen. Ook nu zijn er 100 plekken beschikbaar.

Zowel ’s morgens als ’s avonds kan de dienst worden gevolgd in De Milandhof.

Vervelend, maar helaas onontkoombaar: Zowel in de kerk als in De Milandhof houden we anderhalve meter afstand aan. Bij verplaatsingen dragen we weer een mondkapje. Bij verkoudheid o.i.d. blijven we thuis. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid.

Met dit alles worden we als gemeente beproefd op onze trouw. 
Laten we daarin volharden.

We wensen elkaar een gezegende zondag.

Uw kerkenraad