Biddagactie

Rondom biddag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank in Woerden. Helaas is dit nu niet mogelijk in verband met corona.

Mocht u zich toch willen inzetten voor de voedselbank dan is er de mogelijkheid om een bedrag te doneren. Zie hiervoor de link: https://voedselbankwoerden.nl/doneren/

Als diaconie hebben wij ook contact gehad John Muijt. Hij en anderen stellen voedselpakketten samen voor dorpsgenoten die dit goed kunnen gebruiken. Als u levensmiddelen heeft en deze actie wilt steunen is het mogelijk de levensmiddelen af te geven bij John Muijt, Het Erf 29.

Wij hopen dat u als gemeente deze actie(s) ondersteunt! Dat we ook in deze periode op een praktische manier mogen omkijken naar onze naasten.