Appostel app

In deze onderstaande flyer presenteren wij u de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen. De collectemunten hopen we binnenkort weer te kunnen gebruiken als er in de kerk als vanouds kan worden gecollecteerd. Vanaf dat moment kunt u dus zowel via de collectezak als via de app de collecte geven.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de gebruikswijze van de app, verwijzen we u naar de flyer en onderstaande introductievideo’s.
We hopen dat jullie veel gemak van de app zullen ondervinden!