Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Met dit schrijven willen we met jullie delen wat we als kerkenraad na zorgvuldig overleg besloten hebben over de erediensten. Dit naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen rond het coronavirus.

Met pijn in het hart zien we ons genoodzaakt om het aantal kerkgangers tijdens de erediensten opnieuw terug te brengen. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te verstaan en gehoor te geven aan onze overheid, die heeft opgeroepen om contacten tot een minimum te beperken.

Tegelijk willen we gebruik maken van de ruimte die er nog is en deze op een weloverwogen manier benutten. Want: In de erediensten klopt het hart van de gemeente en wordt het lichaam van Christus zichtbaar.

Concreet hebben we daarom het volgende besloten:

 1. In de kerk
  Hier zijn ’s morgens en ’s middags vijftig (50) kerkgangers welkom.
  Er wordt ingetogen gezongen; maximaal een (1) couplet per zangmoment.
  We houden ons nauwgezet aan de regels rond mondkapje, ontsmetten en onderlinge afstand.
  Na afloop van de dienst gaan we direct naar huis.
  ’s Morgens is er als gebruikelijk oppas & opstap in De Voorhof.

  De morgendienst in de kerk
  Voor de morgendienst kunt u zich aanmelden via uw wijkouderling.
  Tijdens de afkondigingen hoort u of u hiervoor aan de beurt bent.
  Aanmelden kan tot en met donderdag in de betreffende week.
  Zijn er plekken tekort, dan komt u de week daarop aan de beurt.
  Zijn er plekken over, dan komen deze beschikbaar voor gemeenteleden uit de volgende wijk.

  De middagdienst in de kerk
  Het tijdstip van deze dienst blijft vooralsnog 15:30 u.
  Aanmelden voor de middagdienst kan vanuit alle wijken; jongeren hebben daarbij voorrang. Aanmelden voor de middagdienst kan tot en met donderdag bij Jantina de Bruijn en Robbert Beukers via (app) 06 57 01 44 58 of via (mail) aanmelden@hervormdzegveld.nl.
  Mochten er plekken tekort zijn, dan hoort u dit tijdig. Indien mogelijk bent u dan de volgende keer ’s middags wel aan de beurt.
 2. In De Milandhof
  De kerkdienst kan hier zowel ’s morgens als ’s middags op schermen gevolgd worden. De gymzaal wordt aangemerkt als kerkzaal; er gelden dezelfde regels als tijdens de eredienst. Ook hier zijn maximaal vijftig (50) kerkgangers welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig, maar
  vol is wel vol. We houden ons nauwgezet aan de regels rond mondkapje, ontsmetten en onderlinge afstand. Na afloop van de dienst gaan we direct naar huis.

Bovenstaande afspraken gelden onder het voorbehoud dat de omstandigheden dit toelaten.
Mocht de situatie veranderen, dan zullen we ons hierover als kerkenraad opnieuw moeten beraden.

Tenslotte
Als kerkenraad is het ons gebed dat we, dwars door deze crisis heen, als gemeente bewaard mogen
blijven bij het dienen van de levende God. Laten we – als ouderen en jongeren – daarin volharden.
Laten we daarbij ook omzien naar elkaar.

Hartelijke groet, namens uw kerkenraad,

Jeroen de Bruijn, voorzitter
Henk van Dam, scriba