Protocol beelduitzending

In de kerk hangen sinds de restauratie twee vaste camera’s waarmee de diensten worden uitgezonden en ook opgenomen. Met de nieuwe apparatuur is het al een tijdje mogelijk om de kerkdiensten nu ook in beeld te volgen.

Juist nu in de tijd van de coronacrisis is het belang van beeld uitzenden en het betrokken houden van gemeenteleden van belang gebleken. Deze mooie uitwerking van deze technische mogelijkheden mogen niet als effect hebben dat we voorbij gaan aan de vragen die er kunnen zijn met betrekking tot beeld uitzenden.

Daarom heeft de kerkenraad een protocol opgesteld om duidelijkheid te geven aan de gemeenteleden welke afspraken zijn gemaakt en hoe de privacy van personen wordt geborgd.

Het ‘protocol beelduitzending Hervormd Zegveld’ vindt u hier. Als er vragen zijn, kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters.