Kerkdiensten in verband met het Coronavirus

Gelet op de adviezen van de overheid en de landelijke kerk op donderdag 12 maart 2020 heeft het moderamen het volgende besloten.

We zijn dankbaar dat er veel technische middelen zijn om de kerkdienst ook op afstand te volgen. De samenkomsten van de gemeente zullen in ieder geval aanstaande zondag 15 maart 2020 in besloten kring worden gehouden (predikant met enkele ambtsdragers). We adviseren de gemeenteleden om deze dienst via het internet op kerkomroep.nl te volgen.

Het Heilig Avondmaal van zondag 22 maart 2020 wordt tot nader orde uitgesteld. Dit geldt ook voor het voorbereidingsuur voor het Heilig Avondmaal en het Censura morum van 17 maart 2020.
Vanzelfsprekend zal de liturgie van de diensten in overleg met de voorgangers wat worden aangepast, omdat onder andere gemeentezang in deze opzet niet mogelijk is.

Voorkomen overbelasting Kerkomroep.nl
In verband met het Coronavrius zijn door Kerkomroep.nl de volgende maatregelen getroffen.
– Limiteren van het aantal video-kijkers
– Het terugbrengen van de kwaliteit van de video-uitzending

Limiteren van het aantal video-kijkers.
Om op zondag zoveel mogelijk bandbreedte beschikbaar te houden voor luisteraars van uw kerk en andere kerken, wordt het aantal kijkers gelimiteerd. Dit betekent dat op enig moment mensen geen toegang meer krijgen tot de beelduitzending maar wel tot de geluiduitzending. Na de live uitzending zijn de beelduitzendingen wel goed terug te kijken.

Het terugbrengen van de kwaliteit van de video-uitzending.
Voor u betekent dit dat de kwaliteit van de uitzending in beeld wellicht iets minder goed is dan u misschien gewend bent. Op deze manier kunnen echter meer mensen de uitzendingen volgen en worden de lasten “gedeeld”. Aan uw zijde is hiervoor geen aanvullende actie nodig.

We vragen u om dit bericht zoveel mogelijk verder te communiceren met andere gemeenteleden. Tevens adviseren wij alle gemeenteleden onze website goed in de gaten te houden voor nadere informatie.

Wij wensen u via deze weg gezegende diensten.