Bijdrage voor familie Vogelaar en de GZB

Vanwege het coronavirus zijn we als gemeente niet fysiek bijeen in de kerkdiensten. In de recente nieuwsbrief hebben we u daarom gevraagd de bijdragen aan de collecten per bank over te maken. Naast de collecten missen we ook uw bijdrage voor de zending die normaal gesproken in de busjes bij de uitgang terecht komt.

Hierbij willen we u vragen ook familie Vogelaar en de GZB niet te vergeten in uw gaven. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL12RABO0373739869 ten name van ‘Diaconie Zegveld’ onder vermelding van ‘Zending’. Ook deze bijdrage is aftrekbaar van de belasting.

Met vriendelijke groet en dank,
De zendingscommissie en kerkenraad