Gebruiksplan kerkdiensten

Alle kerken zijn verplicht een gebruiksplan op te stellen. Hierin vindt u alle informatie over hoe wij omgaan met de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de PKN. Klik hier voor het gebruiksplan. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste regels.

Belangrijk is om in eerste instantie te melden dat u in geen geval naar de kerk komt als u, of één van uw gezinsleden, ziek bent, koorts heeft of ziekteverschijnselen hebt.
De komende tijd, totdat er nieuwe richtlijnen zijn, gaan we de morgendiensten houden per wijkteam. Bij de avonddiensten zullen voorlopig nog geen gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Dit doen we omdat anders na de morgendienst de gehele kerk schoongemaakt en ontsmet moet worden.
Waar moeten we ons dan aan houden:
• Vooraf meldt u zich aan via de wijkouderling van uw wijkteam.
• Bij de kerkdeur wordt u door iemand van het wijkteam gevraagd of u ziek bent of ziekteverschijnselen hebt.
• Bij binnenkomst ontsmet u uw handen met de gereedstaande gel.
• Door de dienstdoende koster wordt u naar uw plaats gebracht. Hierover is geen discussie mogelijk. Dit begint in de zijvleugels van de kerk en gaat vervolgens van voor naar achter. Gezinsleden die in hetzelfde huis wonen mo- gen bij elkaar zitten. Verder is er minimaal anderhalve meter afstand (dat zijn drie zitplaatsen).
• U komt binnen via de torendeur en houdt hierbij de anderhalve meter in acht.
• Tijdens de dienst wordt er (helaas….) niet gezongen. Dit totdat er uit onderzoek is gebleken dat dit eventueel in de toekomst wel weer kan. De komende tijd wordt er gezongen door de kerkenraadsleden en de gemeenteleden die op de voorste rij stoelen van het schip van de kerk zitten. Neuriën mag natuurlijk wel.
• U neemt uw eigen psalmboek en Weerklank mee.
• Er worden geen collectes gehouden. Wij vragen u het collectegeld de komende tijd nog over te blijven maken.
• Toilet wordt alleen in hoognodige gevallen gebruikt. Na gebruik van het toilet ook weer handen ontsmetten.
• Na afloop van de dienst wordt de kerk verlaten op aanwijzingen van de koster. Dit gebeurt van achter naar voren, per bank / rij stoelen. Houdt u daarbij zoveel mogelijk de kant aan van de bank waar u hebt gezeten, zodat u de afstand goed kunt bewaren.
• De komende tijd is er geen mogelijkheid voor de “opstapgroep”. De kinderen die hier naartoe zouden gaan kunnen eventueel naar de kinderoppas. Ook het koffiedrinken na de dienst doen we niet tot er nieuwe richtlijnen bekend zijn.
Volg de aanwijzingen op van de koster.