Noodhulp Hoorn van Afrika

De Hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen door aanhoudende droogte. Door sterfte onder het vee en mislukte oogsten is er voor miljoenen mensen sprake van hongersnood. Er zijn ernstige voedseltekorten en de situatie verslechtert met de dag.

Project 10 27, het diaconale programma van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) wil samen met Verre Naasten (missionorganisatie Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) noodhulp bieden via lokale partnerkerken in Kenia en Zuid-Soedan. Zij verstrekken o.a. voedsel aan de zwaksten in de samenleving. De hulp is simpel, snel en efficiënt, want de lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

Op D.V. vrijdag 14 april (avonddienst Goede Vrijdag) is er een noodhulpcollecte voor dit doel. Geeft u mee en bid u voor de slachtoffers en hulpverleners? U kunt ook een gift overmaken naar NL64 RBRB 0698 7155 86 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Zegveld o.v.v. ‘Noodhulp Hoorn van Afrika’. Of ga voor online doneren en meer informatie naar de website van Project 10 27.