Week van het gebed

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet! Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God, maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Tijdens de Week van het Gebed die wereldwijd wordt gehouden van 14-22 januari 2017 trekken meerdere kerken in Woerden samen op. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5: 14-20, waarin Paulus oproept tot verzoening. Het gaat over de liefde van Christus die ons drijftDe slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt.

Op de volgende plekken in Woerden kunnen christenen met verschillende achtergronden elkaar tijdens de Week van Gebed ontmoeten rondom de Liefde van Christus:

  • Zaterdag 14 januari, Rehobothkerk (Leidsestraatweg 130), 20:00 uur: Prayer Night voor jongeren
  • Zondag 15 januari, diensten in deelnemende kerken van Woerden met aandacht voor de Week van Gebed
  • Maandag 16 januari, Gebedswinkel (Havenstraat 6), 19:30-21:00 uur: Bidstond met de gebedsgroep van de Paroussiagemeente. Thema: de overheid (verkiezingen in maart)
  • Dinsdag 17 januari, Opstandingskerk (Wilhelminaweg 8), 20:00 uur: Gebedswandeling. Thema: bidden voor wie/wat op je pad komt
  • Woensdag 18 januari, Petruskerk (Kerkplein 5) en Bonaventurakerk (Rijnstraat 60), 9:00 uur: Morgengebed
  • Donderdag 19 januari, Lutherse Kerk (Jan de Bakkerstraat 11), 19:30 uur: Taizé vesper
  • Zaterdag 21 januari, Hofpoortziekenhuis, 9:00 uur: ontbijt en gebedssamenkomst. Thema: de zieken
  • Zondag 22 januari, Bonaventurakerk (Rijnstraat 60), 9:30 uur: Gezamenlijke kerkdienst door plaatselijke Raad van Kerken. Thema: Jouw hand, mijn glimlach

Meer informatie
www.kerkpleinwoerden.nl
Gerrit Schouten (gschouten@solcon.nl / 0348-412952)