Startavond VBW

In de herfstvakantie zal er weer een Vakantie Bijbel Week worden gehouden met het thema ‘Aan tafel’. We zoeken enthousiaste medewerkers die deze week mee willen helpen.

Medewerkers vanaf de 2e klas van de middelbare school kunnen een steentje bijdragen, ook is er nog plaats voor 4 jongeren die hun maatschappelijke stage tijdens deze week willen lopen.

Alle medewerkers zijn van harte uitgenodigd op de startavond. De startavond zal plaatsvinden op donderdag 29 september van 19:45-21:30 uur in de Voorhof (om 19.30 uur is er koffie/thee). Op deze avond maak je op een actieve en creatieve manier kennis met het VBW-werk en wordt het nieuwe thema gepresenteerd.

Na de startavond maakt de stuurgroep een indeling van de medewerkers die zich hebben opgegeven, dus het is belangrijk dat je erbij bent. Kun je toch niet aanwezig zijn, neem dan contact op met één van de teamleden: Anco de Heer (691081), Annette van Dam (795090), Corrine van der Horst (691213), Jantina de Bruijn (745818), Jovanka Dekker (448273), Karin Kastelein (786102), Sylvia Verkerk (417373). Kijk voor meer informatie op www.vbwzegveld.nl.