Restauratie kerk & uitbreiding begraafplaats

In hoeverre is het optrekkende vocht uit de fundering nog te stoppen? Is sloop of nieuwbouw van de kerk niet goedkoper? Komt er wel een rolstoelpad naar de begraafplaats? Dit soort vragen passeerden de revue tijdens de informatieavond over de kerkrestauratie en begraafplaatsuitbreiding.

De informatieavond op 15 september jl. trok zo’n 40 gemeenteleden. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) presenteerde twee grote projectplannen voor de restauratie van het kerkgebouw en de uitbreiding van de begraafplaats.

Restauratie kerkgebouw
Er blijkt veel vocht en zout opgesloten te zijn in de kerkmuren, maar dit kan er vanwege de harde afwerking aan de binnen- en buitenzijde niet uit zonder (duidelijk zichtbare!) schade aan te richten. Er is dus een open ademende afwerking nodig. Het herstelplan is daarom om aan de binnenzijde van de kerk de tegels te verwijderen en wit stucwerk aan te brengen. Aan de buitenzijde zal nieuw voegwerk worden aangebracht.

Uitbreiding begraafplaats
De vergunning voor uitbreiding van de begraafplaats is verleend, dus de aanbesteding hiervan kan in het najaar plaatsvinden. Het CvK laat zich hierin begeleiden door Omniform, een bureau dat hier veel ervaring in heeft en al eerder heeft begeleid bij het voortraject en de vergunningverlening.

Meer informatie
Presentatie restauratie kerk
Presentatie uitbreiding begraafplaats
Vragen en antwoorden