Collecte diaconie voor noodhulp Ebola

De Ebola epidemie in West-Afrika eist vele slachtoffers en ontwricht de samenleving. De diaconie vindt het daarom belangrijk om organisaties te ondersteunen die hulp bieden aan de mensen die door deze epidemie zijn getroffen.

Op zondag 21 december a.s. wordt er een collecte gehouden voor Luisterend Dienen, waarbij de opbrengst bestemd is voor noodhulp bij Ebola door de internationale organisatie ACT Alliance en de plaatselijke hulporganisaties. Daarnaast maakt de diaconie alvast een bedrag over naar Luisterend Dienen. Mocht u deze gift willen verhogen, maak dan uw gift over de diaconie o.v.v. Noodhulp Ebola. Laten we ook voor onze medemens in nood bidden!

Kijk voor meer informatie ook op de website van Luisterend Dienen en ACT Alliance.