Overlijden

Rouwdiensten
Rouwdiensten vinden plaats in de kerk of in het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’. De invulling van de liturgie vindt plaats in overleg met de predikant.

Uitvaartverzorger
De uitvaartverzorger is de heer J. de Kat, meer informatie vindt u op de website: jdekatbegrafenisverzorging.nl.

Uitvaarttestament
Het format voor het uitvaarttestament vindt u hier: Format Uitvaarttestament (docx)

Kosten
Hier vindt u de tarieven voor het kerkhof, mortuarium en begrafenis.

Erfenissen en legaten: nalaten dicht bij huis, dichtbij uw hart
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters of stuur een mail. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.


Formulier Algemene Periodieke gift
Overeenkomst Periodieke Gift