Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. De predikant en een aantal kerkenraadsleden zijn ook lid van het moderamen, een soort dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het moderamen bereidt kerkenraadsvergaderingen voor en zorgt ervoor dat kerkenraadsbesluiten ook worden uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden hakt het moderamen zo nodig knopen door.
De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op. Het beleidsplan 2018-2021 is als pdf te downloaden.

Predikant
ds. C.J. Overeem
Lijsterbeslaan 1
3474 HE Zegveld
T. 0348-691261
E. cjovereem@live.nl

Ouderlingen
Wim Beukers
Huibert Brak
Arie de Bruijn
Bernard van Dam – Ouderling Kerkrentmeester
Rinus van der Does
Theo van Meijeren
Maurits Schouten – Scriba Moderamen
Dirk Spaanderman
Dick Verburg
Hans Verkerk – Ouderling Kerkrentmeester en lid Moderamen

Diakenen
Arie Brak
Mees van Elk – Assessor Moderamen
Arjan Verboom