Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. De predikant en een aantal kerkenraadsleden zijn ook lid van het moderamen, een soort dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het moderamen bereidt kerkenraadsvergaderingen voor en zorgt ervoor dat kerkenraadsbesluiten ook worden uitgevoerd. In situaties waarin snel gehandeld moet worden hakt het moderamen zo nodig knopen door.

De kerkenraad heeft onderscheid gemaakt tussen:
a) een beknopt beleidsplan voor de komende 4 jaar om mee aan de slag te gaan;
b) een statisch beleidsdocument hoe binnen de Hervormde gemeente van Zegveld het gemeenteleven is georganiseerd;
c) een beleidsmap waarin genoemd beleidsdocument, voor zover van toepassing, nader is uitgewerkt en gedocumenteerd.

Predikant
ds. C.J. Overeem
Lijsterbeslaan 1
3474 HE Zegveld
T. 0348-691261
E. cjovereem@live.nl

Ouderlingen
Wim Beukers
Huibert Brak
Arie de Bruijn
Bernard van Dam – Ouderling Kerkrentmeester
Rinus van der Does
Theo van Meijeren
Maurits Schouten – Scriba Moderamen
Dirk Spaanderman
Dick Verburg
Hans Verkerk – Ouderling Kerkrentmeester en lid Moderamen

Diakenen
Arie Brak
Mees van Elk – Assessor Moderamen
Arjan Verboom