Collectemunten

Vanaf 1 januari 2015 zijn er geen collectebonnen meer verkrijgbaar via de Regiobank. In eigen beheer zijn op maandag 8 juni 2015 de laatste collectebonnen uitgegeven. Met ingang 22 juni 2015 komen de collectemunten in omloop. Collectebonnen behouden uiteraard hun waarde en kunnen gewoon voor collecten in de eigen gemeente gebruikt worden. Voortaan kunnen de collectemunten online worden besteld via de webwinkel, waarbij betaald wordt via iDeal.

De bestelde collectemunten kunnen op maandag in de oneven weken worden opgehaald tussen 9:00 – 10:30 uur in de Voorhof. Mocht dit tijdstip niet uitkomen en is echt niemand anders in staat om de munten voor u op te halen, dan reikt de koster het setje voor aanvang van de kerkdienst uit.

Geen internetbankieren?
Voor degenen die nog niet met internetbankieren werken is het mogelijk om een eenmalige incassomachtiging te ondertekenen om het bedrag van de bankrekening te laten afschrijven. Na het invullen en inleveren van de machtiging (eveneens op de maandochtenden in de even weken) worden de munten direct overhandigd. Contante betaling van de collectemunten is niet meer mogelijk.

Belastingvoordeel
Door gebruik te maken van collectemunten i.p.v. contant geld, kan het uitgegeven bedrag aan collectemunten als gift worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Dit voordeel is gemiddeld zo’n 35%. De Kerkrentmeesters hopen dat dit stimuleert tot het verhogen van uw collectegiften, zodat het belastingvoordeel ten goede komt aan zowel uw eigen portemonnee alsook de kerk.