Kerkbeheer

De kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën en beheren de goederen van de kerkelijke gemeente Zegveld, zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkelijk centrum ‘De Voorhof’, het mortuarium en het kerkhof. Ook beheren zij de ledenadministratie, het kerkelijk archief en het verjaardagsfonds. De kerkrentmeesters worden ondersteund door verschillende commissies die een adviserende en uitvoerende taak hebben.

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
Voorzitter (ouderling) – Bernard van Dam, email
Secretaris (ouderling) – Edwin de Kruijf, email
Penningmeester (lidmaat) – Map Uittenbogaard, email

Giften
Wilt u de kerk steunen? Dan kunt u op verschillende manieren geven: via een eenmalige gift, collectemunten, de vrijwillige (jaarlijkse) bijdrage of legaten/erfenis. Giften kunt u opgeven bij uw jaaropgave aan de belastingdienst, omdat de Hervormde Gemeente Zegveld een ANBI is. Door een periodieke gift vast te leggen, kunt u maximaal gebruik maken van belastingaftrek en geeft u de kerk meer financiële zekerheid. Ga voor meer informatie en rekeningnummers naar de pagina Giften.

Collectemunten
Collectemunten zijn online te bestellen in de webwinkel van Hervormd Zegveld. Lees meer op de pagina Collectemunten of ga direct naar de webwinkel.

Restauratie
De komende tijd moet er veel onderhoud gebeuren aan ons kerkgebouw, een monumentaal pand uit 1862. Ga voor meer nieuws over de voortgang en financiële steun voor dit restauratieproject naar de pagina Restauratie.

Ledenadministratie
De administratie van de gemeenteleden wordt bijgehouden door het kerkelijk bureau. Namenlijsten voor kerkelijke doeleinden worden alleen verstrekt via de scriba of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
Contactpersoon: Klaas Blok