Diaconie

De diaconie ondersteunt iedereen die in moeilijkheden verkeert of zorg nodig heeft, zowel plaatselijk, regionaal, landelijk als wereldwijd. Wilt u het werk van de diaconie steunen? Maak dan een gift over naar NL64 RBRB 0698 7155 86 t.n.v. Diaconie.

Diakenen
Arie Brak
Jeroen de Bruijn
Arjan Verboom