Hervormd Zegveld staat voor de kerk!

Er is beroep gedaan op de Solidariteitskas voor de grote renovatie van ons kerkgebouw. Hiervoor is akkoord gegeven. Over de fondsenwerving is een artikel geschreven op de website van de Protestantse Kerk. U kunt dit artikel vinden op www.prostestansekerk.nl   

Alle fietsers bedankt!

Afgelopen zaterdag heeft de eerste actie ter financiering van ons kerkgebouw plaatsgevonden: deelname aan de Rabo Fietstocht 2017. Doordat er heel veel mensen hebben mee gefietst, is het maximale bedrag van € 820,00 opgehaald! De commissie fondsenwerving bedankt alle deelnemers … Lees verder >>>