Kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Met dit schrijven willen we met jullie delen wat we als kerkenraad na zorgvuldig overleg besloten hebben over de erediensten. Dit naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen rond het coronavirus.

Met pijn in het hart zien we ons genoodzaakt om het aantal kerkgangers tijdens de erediensten opnieuw terug te brengen. We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te verstaan en gehoor te geven aan onze overheid, die heeft opgeroepen om contacten tot een minimum te beperken.

Tegelijk willen we gebruik maken van de ruimte die er nog is en deze op een weloverwogen manier benutten. Want: In de erediensten klopt het hart van de gemeente en wordt het lichaam van Christus zichtbaar.

Concreet hebben we daarom het volgende besloten:

 1. In de kerk
  Hier zijn ’s morgens en ’s middags vijftig (50) kerkgangers welkom.
  Er wordt ingetogen gezongen; maximaal een (1) couplet per zangmoment.
  We houden ons nauwgezet aan de regels rond mondkapje, ontsmetten en onderlinge afstand.
  Na afloop van de dienst gaan we direct naar huis.
  ’s Morgens is er als gebruikelijk oppas & opstap in De Voorhof.

  De morgendienst in de kerk
  Voor de morgendienst kunt u zich aanmelden via uw wijkouderling.
  Tijdens de afkondigingen hoort u of u hiervoor aan de beurt bent.
  Aanmelden kan tot en met donderdag in de betreffende week.
  Zijn er plekken tekort, dan komt u de week daarop aan de beurt.
  Zijn er plekken over, dan komen deze beschikbaar voor gemeenteleden uit de volgende wijk.

  De middagdienst in de kerk
  Het tijdstip van deze dienst blijft vooralsnog 15:30 u.
  Aanmelden voor de middagdienst kan vanuit alle wijken; jongeren hebben daarbij voorrang. Aanmelden voor de middagdienst kan tot en met donderdag bij Jantina de Bruijn en Robbert Beukers via (app) 06 57 01 44 58 of via (mail) aanmelden@hervormdzegveld.nl.
  Mochten er plekken tekort zijn, dan hoort u dit tijdig. Indien mogelijk bent u dan de volgende keer ’s middags wel aan de beurt.
 2. In De Milandhof
  De kerkdienst kan hier zowel ’s morgens als ’s middags op schermen gevolgd worden. De gymzaal wordt aangemerkt als kerkzaal; er gelden dezelfde regels als tijdens de eredienst. Ook hier zijn maximaal vijftig (50) kerkgangers welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig, maar
  vol is wel vol. We houden ons nauwgezet aan de regels rond mondkapje, ontsmetten en onderlinge afstand. Na afloop van de dienst gaan we direct naar huis.
 3. Kerstviering met de kinderen op Eerste Kerstdag ‘s middags
  Aanmelding verloopt via de leiding van de zondagsschool.
  Het aantal kerkgangers wordt teruggebracht tot twee personen per deelnemend gezin. Tijdens de viering is er als gebruikelijk oppas in De Voorhof.
 4. Oudejaarsavond
  Deze dienst wordt gehouden om 15:30 u. De dienst is ook in De Milandhof te volgen.

Bovenstaande afspraken gelden onder het voorbehoud dat de omstandigheden dit toelaten.
Mocht de situatie veranderen, dan zullen we ons hierover als kerkenraad opnieuw moeten beraden.

Tenslotte
Als kerkenraad is het ons gebed dat we, dwars door deze crisis heen, als gemeente bewaard mogen
blijven bij het dienen van de levende God. Laten we – als ouderen en jongeren – daarin volharden.
Laten we daarbij ook omzien naar elkaar.

Hartelijke groet, namens uw kerkenraad,

Jeroen de Bruijn, voorzitter
Henk van Dam, scriba

Diensten komende zondag

Beste gemeenteleden, een bericht voor komende zondag.

Wie zich in deze week heeft aangemeld voor de dienst van komende zondagmorgen, kan naar de kerk komen. (Daarmee zit de kerk met 100 mensen ‘vol’).

Voor de avonddienst bent u vrij om naar de kerk te komen. Ook nu zijn er 100 plekken beschikbaar.

Zowel ’s morgens als ’s avonds kan de dienst worden gevolgd in De Milandhof.

Vervelend, maar helaas onontkoombaar: Zowel in de kerk als in De Milandhof houden we anderhalve meter afstand aan. Bij verplaatsingen dragen we weer een mondkapje. Bij verkoudheid o.i.d. blijven we thuis. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid.

Met dit alles worden we als gemeente beproefd op onze trouw. 
Laten we daarin volharden.

We wensen elkaar een gezegende zondag.

Uw kerkenraad

Dankdag

Rondom de dankdag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank in Woerden.

Helaas is dit ook nu niet mogelijk i.v.m. corona.

Mocht u zich in willen zetten voor de voedselbank dan is er de mogelijkheid om een bedrag te doneren.

Zie hiervoor de link: https://voedselbankwoerden.nl/doneren/

Als diaconie hebben wij contact gehad John Muijt. Hij en anderen stellen voedselpakketten samen voor dorpsgenoten die dit goed kunnen gebruiken. Als u levensmiddelen heeft en deze actie wilt steunen is het mogelijk de levensmiddelen af te geven bij John Muijt, Het Erf 29.

Wij hopen dat u als gemeente deze actie(s) ondersteunt! Dat we ook in deze periode op een praktische manier om mogen kijken naar onze naasten.

Gemeente broodmaaltijd

Na de VBW-afsluitdienst zondagmorgen 24 oktober was er gelegenheid tot koffiedrinken in de Milandhof.
Aansluitend werd een gemeente broodmaaltijd gehouden. Dit omdat we in verband met de coronamaatregelen de jaarlijkse bbq tijdens de opening winterwerk niet door konden laten gaan.
De maaltijd werd door ca. 100 personen bezocht en het was erg gezellig om elkaar weer op deze manier te ontmoeten en samen te eten.
De organisatie was door de BBQ/broodmaaltijd-commissie weer goed verzorgd!

Appostel app

In deze onderstaande flyer presenteren wij u de appostel app. Met deze app bent u altijd en overal betrokken bij onze gemeente. We willen via de appostel app informatie, zoals het dienstenrooster en de kerkbode, digitaal aanbieden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de app collectes of giften over te maken en collectemunten te bestellen. De collectemunten hopen we binnenkort weer te kunnen gebruiken als er in de kerk als vanouds kan worden gecollecteerd. Vanaf dat moment kunt u dus zowel via de collectezak als via de app de collecte geven.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en de gebruikswijze van de app, verwijzen we u naar de flyer en onderstaande introductievideo’s.
We hopen dat jullie veel gemak van de app zullen ondervinden!

Woord en Daad koffie

Zin in koffie met een goed verhaal en een aangename nasmaak? Via het Woord en Daad Comité is de koffie van Woord en Daad ook in Zegveld verkrijgbaar.

Samen met Kaars Koffie heeft Woord en Daad koffie van hoge kwaliteit ontwikkeld. Met de aankoop steunt u koffieboeren zoals Marlon uit Nicaragua. Zo geven wij hem een betere prijs voor zijn koffie, helpen we hem om zijn oogst te vergroten door het opdoen van kennis en het verbeteren van landbouwtechnieken. En we zorgen voor stabiele inkomsten voor hem en andere koffieboeren door afspraken voor de langere termijn te maken. Koopt u de koffie van Marlon en zijn collega’s?

Koffieverpakkingen
De koffie van de Nicaraguaanse boeren is verkrijgbaar in pakken van 500 gram. De variant met bonen kost € 7,25; de filtermaling is € 6,25. Neem voor meer informatie of het kopen van koffie contact op met Daniël van Draanen. Zie ook https://www.woordendaad.nl/producten/koffie-met-een-prettige-nasmaak/.

Schoen Doen Actie

De commissie Diaconie Raad van Kerken Woerden, Zegveld, Kamerik en Harmelen organiseren dit jaar wederom de Schoen Doen Actie.

Deze actie is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 16 jaar die van een minimumloon rond moeten komen. De actie maakt het mogelijk om 1 paar schoenen per kind aan te schaffen waarvan € 40,00 wordt vergoed.

Klik op onderstaande folder voor meer informatie.

Breng ook gerust uw vriendin, buurman, of kennis op de hoogte als zij hiervoor in aanmerking komen. Voor informatie of overige vragen neem contact op met Arjan Verboom

Zondagsschool “Gedenk Uw Schepper”

Helaas kon de zondagsschool de laatste maanden niet plaatsvinden in de Voorhof.

De kinderen kregen daarom wekelijks een envelop thuis, met hierin de Bijbelvertelling en verwerking.

Met Pasen hebben de kinderen kaarten gemaakt voor ouderen van de gemeente en deze rondgebracht.

Afgelopen woensdagmiddag 19 mei hebben we het zondagsschoolseizoen afgesloten. Dit deden we met een puzzelspeurtocht door het dorp, waarbij de kinderen bij gemeenteleden puzzelstukjes konden zoeken, die samen een huis vormden.

De uitslag van de puzzel was:  “Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen. Dit lezen wij in Jozua 24 :15b”

Na afloop van de middag konden de kinderen nog even in de speeltuin spelen en kregen ze een tasje mee met een Pinksterboekje, een hanger en wat snoepjes.

We hopen D.V. in september weer te starten met de zondagsschool en dan veel kinderen te mogen begroeten!

Hartelijke groeten, de leiding