Dankdag

Rondom de dankdag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank in Woerden.

Helaas is dit ook nu niet mogelijk i.v.m. corona.

Mocht u zich in willen zetten voor de voedselbank dan is er de mogelijkheid om een bedrag te doneren.

Zie hiervoor de link: https://voedselbankwoerden.nl/doneren/

Als diaconie hebben wij contact gehad John Muijt. Hij en anderen stellen voedselpakketten samen voor dorpsgenoten die dit goed kunnen gebruiken. Als u levensmiddelen heeft en deze actie wilt steunen is het mogelijk de levensmiddelen af te geven bij John Muijt, Het Erf 29.

Wij hopen dat u als gemeente deze actie(s) ondersteunt! Dat we ook in deze periode op een praktische manier om mogen kijken naar onze naasten.