Diensten komende zondag

Beste gemeenteleden, een bericht voor komende zondag.

Wie zich in deze week heeft aangemeld voor de dienst van komende zondagmorgen, kan naar de kerk komen. (Daarmee zit de kerk met 100 mensen ‘vol’).

Voor de avonddienst bent u vrij om naar de kerk te komen. Ook nu zijn er 100 plekken beschikbaar.

Zowel ’s morgens als ’s avonds kan de dienst worden gevolgd in De Milandhof.

Vervelend, maar helaas onontkoombaar: Zowel in de kerk als in De Milandhof houden we anderhalve meter afstand aan. Bij verplaatsingen dragen we weer een mondkapje. Bij verkoudheid o.i.d. blijven we thuis. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid.

Met dit alles worden we als gemeente beproefd op onze trouw. 
Laten we daarin volharden.

We wensen elkaar een gezegende zondag.

Uw kerkenraad

Dankdag

Rondom de dankdag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de Voedselbank in Woerden.

Helaas is dit ook nu niet mogelijk i.v.m. corona.

Mocht u zich in willen zetten voor de voedselbank dan is er de mogelijkheid om een bedrag te doneren.

Zie hiervoor de link: https://voedselbankwoerden.nl/doneren/

Als diaconie hebben wij contact gehad John Muijt. Hij en anderen stellen voedselpakketten samen voor dorpsgenoten die dit goed kunnen gebruiken. Als u levensmiddelen heeft en deze actie wilt steunen is het mogelijk de levensmiddelen af te geven bij John Muijt, Het Erf 29.

Wij hopen dat u als gemeente deze actie(s) ondersteunt! Dat we ook in deze periode op een praktische manier om mogen kijken naar onze naasten.