Opgewekt?!

Vanuit Zegveld voelen we ons verbonden met dominee Vogelaar die met zijn gezin uitgezonden is naar IndonesiĆ«. Daar is hij werkzaam op het eiland Sulawesi voor de GZB. Hij heeft een meditatie gemaakt over de vrouwen die, na de kruisiging en begrafenis, onderweg zijn naar het graf van Jezus, onze Heere. Ze gingen met grote zorgen naar het graf, maar kwamen vol geloof en opgewekt terug. Deze meditatie is hieronder te vinden. Echt een aanrader om in deze periode naar te luisteren. 

Met vriendelijke groet,
de zendingscommissie

Biddagactie

Rondom biddag zijn wij als gemeente gewend om levensmiddelen in te zamelen voor de voedselbank in Woerden. Helaas is dit nu niet mogelijk in verband met corona.

Mocht u zich toch willen inzetten voor de voedselbank dan is er de mogelijkheid om een bedrag te doneren. Zie hiervoor de link: https://voedselbankwoerden.nl/doneren/

Als diaconie hebben wij ook contact gehad John Muijt. Hij en anderen stellen voedselpakketten samen voor dorpsgenoten die dit goed kunnen gebruiken. Als u levensmiddelen heeft en deze actie wilt steunen is het mogelijk de levensmiddelen af te geven bij John Muijt, Het Erf 29.

Wij hopen dat u als gemeente deze actie(s) ondersteunt! Dat we ook in deze periode op een praktische manier mogen omkijken naar onze naasten.