Vervolgbericht Coronavirus

Het corona-virus heeft grote invloed op ons dagelijkse leven en ook op het kerkelijke leven. Wij leven mee met allen die daar -op welke manier dan ook- last van hebben. We wensen allen die verzorgende beroepen hebben of in één van de vitale sectoren werken, zeer veel sterkte bij hun verantwoordelijke werk.
Op een bittere manier is het uniek dat wij de kerkdiensten nu in besloten kring houden, waarbij de gemeente op afstand via de weg van de techniek meeleeft. Maar we zijn ook dankbaar voor deze mogelijkheden. Het College van Kerkrentmeesters bekijkt hoe we onder deze omstandigheden de collectes in de erediensten vorm kunnen geven.

Het moderamen heeft voor de komende periode (in ieder geval tot en met 8 april 2020) het volgende besloten:

  • De kerkdiensten zullen in besloten kring worden gehouden, we hanteren de normale liturgie en de kerkenraad zingt onder begeleiding van het orgel.
  • Alle vergaderingen van de kerkenraad -in welke samenstelling dan ook- worden opgeschort.
  • Al het reguliere huisbezoekwerk, de Bijbelkringen, kerkelijke verenigingen, catechese en clubwerk, ouderenmiddagen, Bijbelleesuur, enz. worden opgeschort.
  • Alleen crisis-pastoraat kan plaatsvinden, waarbij de adviezen van het RIVM in acht worden genomen.

Het moderamen beseft dat dit zeer vergaande besluiten betreft. Besluiten die we helemaal niet willen nemen, maar die wel verstandig zijn.
Mochten er gemeenteleden zijn die hierdoor in een isolement raken of in gewetensnood, laat het ons weten. Ouderen en kwetsbaren kunnen bij de wijkouderling en/of het wijkteam aangeven dat zij het fijn vinden hulp te krijgen of contact te onderhouden. Het wijkteam neemt dan telefonisch contact op over hoe het gaat en welke hulp er eventueel gewenst is (binnen de adviezen van het RIVM).

Moge de Heere God ons in deze verwarrende en moeilijke tijden genadig zijn. Wij hopen dat het na 8 april 2020 mogelijk zal zijn om het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus en Zijn opstanding weer gezamenlijk in de kerk te herdenken en te vieren.
Deel dit bericht zo veel mogelijk ook met andere leden van onze kerkelijke gemeenschap.

Wij wensen en bidden u de zegen van onze God toe!