Restauratie krant ‘Wij staan voor onze kerk!’

Als het goed is ziet u het kerkgebouw de komende jaren in de steigers staan. Er is namelijk groot onderhoud nodig, zowel van buiten als van binnen.

Het college van Kerkrentmeesters en de commissie fondsenwerving restauratie kerk heeft hiervoor een speciale krant gemaakt. Een aantal gemeenteleden schrijven wat de kerk voor hen betekend daarnaast wordt er geschreven over de fases van de verbouwing en hoe u mee kunt helpen om dit mogelijk te maken.

Zie hier voor de krant

Afgelopen week is de krant in heel Zegveld bezorgd. Heeft u/jij een ja-nee sticker op de brievenbus dan kunt u/jij de krant ook vinden bij de koster achterin de kerk.