Noodhulp Hoorn van Afrika

De Hoorn van Afrika wordt zwaar getroffen door aanhoudende droogte. Door sterfte onder het vee en mislukte oogsten is er voor miljoenen mensen sprake van hongersnood. Er zijn ernstige voedseltekorten en de situatie verslechtert met de dag.

Project 10 27, het diaconale programma van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) wil samen met Verre Naasten (missionorganisatie Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) noodhulp bieden via lokale partnerkerken in Kenia en Zuid-Soedan. Zij verstrekken o.a. voedsel aan de zwaksten in de samenleving. De hulp is simpel, snel en efficiënt, want de lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.

Op D.V. vrijdag 14 april (avonddienst Goede Vrijdag) is er een noodhulpcollecte voor dit doel. Geeft u mee en bid u voor de slachtoffers en hulpverleners? U kunt ook een gift overmaken naar NL64 RBRB 0698 7155 86 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Zegveld o.v.v. ‘Noodhulp Hoorn van Afrika’. Of ga voor online doneren en meer informatie naar de website van Project 10 27.

Vrouwenkoffieochtend met Margriet v/d Kooi

Speciaal voor vrouwen in en rondom Zegveld wordt er op woensdag 29 maart weer een koffieochtend georganiseerd.

Spreekster is Margriet van der Kooi, pastor van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zij zal spreken n.a.v. haar boek ‘Het kleine meisje van de hoop’, waarin bijzondere ontmoetingen en gesprekken staan beschreven. Zo laat ze iets doorklinken van de manier waarop we Gods stem kunnen verstaan.

De ochtend duurt van 09:30 tot 11:30 uur in de Milandhof. Voor kinderoppas wordt gezorgd. Ook is er een boeken- en sieradentafel en collecte bij de uitgang. Alle vrouwen zijn van harte uitgenodigd! En neem vooral je vriendin, buurvrouw, zus, moeder of kennis mee!

Snackactie ’t Visnet

Tienerclub ’t Visnet gaat op vrijdag 31 maart snacks klaarmaken voor het doel van de rommelmarkt: micro-hypotheken voor mensen in Bangladesh.

De snacks kunnen zowel van tevoren als op de avond zelf besteld worden. De tieners aan het bakken tussen 17:00 en 21:00 uur. Zelf ophalen in de Voorhof kan, maar het is ook mogelijk om de snacks te laten bezorgen. Lees voor meer informatie de folder hieronder.

Woord en Daad koffie

Zin in koffie met een goed verhaal en een aangename nasmaak? Via het Woord en Daad Comité is de koffie van Woord en Daad nu ook in Zegveld verkrijgbaar.

Door het koffieproject van Woord en Daad worden koffieboeren in Nicaragua gestimuleerd in ondernemerschap. Veel van hen hebben niet de kans gehad om zich te verdiepen in het telen van koffie of bedrijfsvoering. Met het volgen van trainingen kunnen de koffieboeren hun productieproces verbeteren, hun bedrijf professionaliseren en daarmee de kwaliteit van hun koffie verhogen. Bovendien kunnen zij door samen te komen in coöperaties efficiënter werken en iets betekenen voor hun gemeenschap.

Koffieverpakkingen
De koffie van de Nicaraguaanse boeren is verkrijgbaar in pakken van 500 gram. De variant met bonen kost € 6,85, de filtermaling is €5,85. Neem voor meer informatie of het kopen van koffie contact op met Jan Pak. Zie ook de folder of www.woordendaad.nl/koffie.