Digitaal tijdschrift over geloofsopvoeding

Speciaal voor ouders en kerkelijke gemeenten is er nu Opvoedingsbron, een digitaal tijdschrift dat is ontwikkeld door de Werkgroep Educatief Beraad (WEB).

De WEB is een samenwerking tussen de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond. Doel van deze werkgroep is om geloofsopvoeding binnen gezinnen te stimuleren.

In gesprek
Het thema van de eerste Opvoedingsbron is ‘In gesprek’.  Het tijdschrift bevat o.a. een bijbelstudie, zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel en tips voor een thema-avond in de eigen gemeente.

Opvoedingsbron is gratis te downloaden of als gedrukt exemplaar te bestellen voor €1,00 via bondsbureau@filternet.nl.